Zelfredzaamheid versterken

De opvang van vluchtelingen vraagt internationaal, nationaal, regionaal en lokaal om inzet en oplossingen van de overheid, de maatschappij en zijn inwoners. In opdracht van gemeenten ondersteunt Participe asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, bij het zetten van de eerste stappen op weg naar zelfredzaamheid. Daar ligt onze kracht. Wij zijn zeer ervaren in het maatschappelijk verbinden en het bevorderen van eigen kracht.

Lokale kracht

We gaan uit van en zetten ons in om lokale kracht aan te wenden en te versterken. Lokale netwerken benutten wij zoveel mogelijk. Altijd sluiten wij aan op de voorzieningen en mogelijkheden die er in een stad of streek al zijn. Zo zoeken wij bijvoorbeeld de samenwerking met lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Of organiseren wij een lokaal platform. Ondersteuning verrichten wij vanuit een neutraal standpunt. Dus zonder religieuze of politieke overtuiging. De begeleiding is doorgaans individueel met behulp van vrijwilligers.

 

Voor wie?

Een vluchteling die naar Nederland komt en zich hier registreert wordt toegelaten tot de procedure en komt eerst terecht in de opvang. Dan is hij asielzoeker en gaat de procedure in voor het verkrijgen van een vergunning tot verblijf.

Statushouder

Als uit de procedure blijkt dat hij in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning (eerst voor vijf jaar) dan krijgt hij/zij de status van vergunninghouder. Vanaf dat moment heeft hij recht op reguliere huisvesting in Nederland. Vanuit het rijk heeft iedere gemeente de taak om statushouders te huisvesten. Volgende stap is de statushouder wegwijs te maken in zijn nieuwe woonplaats, procedures en gebruiken te leren.

Wanneer bent u asielzoeker?

Asielzoekers zijn mensen die in eigen land hun leven niet zeker zijn en in een ander land asiel aanvragen. Zolang de overheid nog geen beslissing heeft genomen over hun aanvraag wonen zij in een asielzoekerscentrum. Zij krijgen pas de status van ‘vluchteling’ als de overheid de beslissing heeft genomen om ze als vluchteling toe te laten.

Wanneer bent u vluchteling?

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. In Nederland kunnen mensen die gevlucht zijn een asielvergunning aanvragen.

 

Gemeenten waar wij actief zijn

 
Vluchtelingenbegeleiding Delft

Vluchtelingenbegeleiding Delft werkt op afspraak

Bezoekadres

Van Bleyswijckstraat 91

2613 RR Delft

 015 - 7600 190

 vluchtelingenbegeleiding@participedelft.nu

Maak een afspraak

Stuur een mail of kom langs op ons bezoekadres aan de Van Bleyswijckstraat 91 in Delft voor het maken van een afspraak.

 
Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland

Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland werkt op afspraak

Bezoekadres

De Dorpshoeve Schipluiden
Keenenburgweg 10
2636 GM Schipluiden

 vluchtelingenmd@participedelft.nu

Maak een afspraak

Stuur een mail of kom langs in de Dorpshoeve voor het maken van een afspraak.

 
Vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp

Statushouders kunnen tijdens ons spreekuur met al hun vragen terecht. Om hiervoor een afspraak te maken, neemt de statushouder zelf contact op met diens persoonlijk begeleider.

Spreekuur

woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Bezoekadres

Buurtcentrum Buurt&Zo (naast de bibliotheek) 
Prins Hendrikstraat 28
2641 HK Pijnacker​

Maak een afspraak

Bel ons om een afspraak te maken.
 015 760 02 90 (alleen op woensdag en vrijdag).

 

 
Vluchtelingenbegeleiding Sliedrecht

Vluchtelingenbegeleiding Sliedrecht heeft een spreekuur en werkt verder op afspraak.

Spreekuur

maandag van 10.00 tot 12.00 uur
donderdag van 12.00 uur tot 14.00 uur
Buiten deze tijden op afspraak

Bezoekadres 

Bibliotheek Aanzet
Scheldelaan 1
3363 Ck Sliedrecht

Stuur een e-mail te sturen aan vluchtelingensliedrecht@participe.nu

Meer informatie

Cherif Jeffali, coordinator Participe Sliedrecht
 06 - 48 98 22 37
 c.jeffali@participedelft.nu