Delft voor Elkaar, dat is Delft met elkaar

Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsnetwerk met een lange verankering in de gemeente Delft. Wij zijn een samenbundeling van zorg-, sport- en welzijnspartijen en kennen de ins en outs van de stad. Wij hebben onze roots in de gemeente en staan in direct contact met alle bewoners, waardoor wij ons effectief kunnen inzetten voor kwetsbare mensen.

WAAROM DELFT VOOR ELKAAR?
Delft voor Elkaar organiseert de basis (welzijns)voorzieningen in Delft. Hieronder valt onder meer coaching, advies en ondersteuning bij wijkinitiatieven. Wij ondersteunen eveneens mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte of een psychische aandoening en mensen die in een sociaal isolement leven. Ook helpen wij bij het organiseren van sportactiviteiten voor alle leeftijden.

NETWERKORGANISATIE
Delft voor Elkaar is geen fusieorganisatie. Wij hebben gekozen voor een netwerkorganisatie zodat andere partners later ook kunnen meedoen. In de organisatie werken deskundige en betrokken beroepskrachten en vrijwilligers. Vooral de vraag van de Delftse bewoners staat centraal. Alles wordt daaromheen georganiseerd. In Delft voor Elkaar zitten:

• Participe Delft
• Kwadraad
• Sport en Evenementen Haaglanden (SEH) / Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV)
• MEE Zuid-Holland Noord (met VTV-ZHN)
• VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)
• Buddy Netwerk
• Alzheimer, afdeling Delft/Westland/Oostland
• AIC (Autisme Informatie Centrum)
• Inloophuis Debora
• Federatie voor Ouderen

VOOR IEDEREEN
Delft voor Elkaar is er voor iedereen, maar het is ook van iedereen. Daarom is Delft voor Elkaar op alle mogelijke manieren bereikbaar: online, per telefoon en vooral in de wijk. Iedereen kan meedoen. Jong en oud, van fit tot minder valide. Delft voor Elkaar brengt mensen met elkaar in verbinding. Mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen.

WAT DOET DELFT VOOR ELKAAR VOOR MIJ?
Bent u (tijdelijk) minder zelfredzaam door een ongeval, handicap of ziekte? Mist u hierdoor aansluiting op uw sociale leven? Of zoekt u hulp bij boodschappen doen of klusjes om het huis? Delft voor Elkaar helpt u op weg. Ook als u eenzaam bent of de zorg draagt voor een zieke partner of kind kunnen wij u ondersteunen. We helpen bijvoorbeeld bij het vinden van activiteiten. Maar Delft voor Elkaar doet meer. Delft voor Elkaar geeft advies en ondersteuning bij vragen op het gebied van:

• Financiën
• Sociale contacten
• Coaching één op één
• Activiteiten in de wijk
• Mantelzorg
• Vrijwilligerswerk
• Sport en een gezonde leefstijl
• Onafhankelijke cliëntondersteuning (bij chronische ziekte of een psychische aandoening)

HOE WERKT DELFT VOOR ELKAAR?

Als u belt, langskomt of u online aanmeldt, spreekt één van onze mensen met u over uw situatie. Samen kijken we waarmee u het best geholpen bent – tijdelijk, of voor een langere periode. Dan helpt Delft voor Elkaar u bij het vinden van ondersteuning. Dat kan een vrijwilliger zijn. Of u wordt verteld waar u hulp in de wijk kunt vinden. Wat u zelf kunt doen hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk dat u vertelt wat er mis is en wat u nog goed zelf kunt.

MEEDOEN
Naast het bieden van ondersteuning, verbindt Delft voor Elkaar mensen die graag iets voor een ander willen doen. Wilt u iets voor een ander betekenen? Heeft u een talent waarmee u iemand uit de brand kunt helpen? Groene vingers, een boodschappenauto, een halfuurtje om met de hond van een ziek persoon te wandelen? Vertel het ons. Wij helpen u om uw talent in te zetten. Voor u misschien een kleine moeite, voor uw medemens een wereld van verschil!

 

Waarvoor benadert u Delft voor Elkaar?
Voor advies en coaching op het gebied van welzijn, kunt u terecht bij Delft voor Elkaar. Zij helpen u bijvoorbeeld met vragen rond activiteiten in de wijk, financiën, een gezonde leefstijl, mantelzorg, vrijwilligers, sociale contacten en
participatie (meedoen). Kijk voor meer informatie op www.delftvoorelkaar.nl. Ook kunt u bellen met telefoonnummer (015) 7600200 of mailen met info@delftvoorelkaar.nl.

Waarvoor benadert u de Gemeente Delft (Wmo)
U kunt bij de gemeente Delft terecht voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, zoals hulp in de huishouding, begeleiding, tijdelijk verblijf, beschermd wonen of vervoer. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/wmo. Ook kunt u bellen met telefoonnummer 14015 (geen 015 ervoor). Dat kan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Op afspraak langskomen op de locatie aan de Phoenixstraat 16 kan ook. Een afspraak kan gemaakt worden via www.delft.nl/wmo.

 

Downloads